Brugervilkår

Our Terms of Use is translated solely for information purposes. We have tried to translate as accurately as possible. However, we are not liable for incorrect translation and in case of conflicts or difference of interpretation between this translated Terms of Use and the English Terms of Use, the English Terms of Use will prevail. English Terms of Use

Indledning

På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe meddelelser. Der er også forskellige måder at indsamle points på. Og med disse points kan du blandt andet anskaffe dig nye funktionaliteter til din profil i butikken på Hjemmesiden.

For at kunne udnytte alt hvad Hjemmesiden har at byde på, skal du respektere og overholde et par regler. Disse regler, samt de øvrige regler og pligter, der gælder for Spilxl.dk, står beskrevet nedenfor. Vi anbefaler dig at læse nedenstående brugsbetingelser for Spilxl.dk grundigt igennem.

Spilxl.dk udgør del af Admeen B.V. og er registreret i Handelskammeret under nummer 08154287.

Artikel 1. Hvornår gælder brugsbetingelserne?

Brugsbetingelserne gælder for hver enkelt overenskomst mellem Spilxl.dk og en bruger af hjemmesiden. Herunder falder under alle omstændigheder spil af spil, oprettelse og anvendelse af en profil, samt rekvirering og modtagelse af nyhedsbrevet.

Enhver der slutter en overenskomst med Spilxl.dk, enhver der spiller spil på hjemmesiden, og enhver der besøger profildelen er en Bruger af Hjemmesiden. Brugeren kan både være en fysisk person og en juridisk person.

Disse brugsbetingelser gælder ikke for tredjeparters hjemmesider. Hjemmesiden omfatter links til tredjeparters hjemmesider. Det er tydeligt, at du forlader www.spilxl.dk , når du klikker på en link til en tredjeparts hjemmeside. Fra det øjeblik hvor du forlader www.spilxl.dk , gælder betingelserne for den nye hjemmeside. Vi råder dig derfor til også at læse disse betingelser grundigt igennem.

Artikel 2. Hvordan sluttes en overenskomst?

Overenskomsten sluttes ved, at du Brugeren registrerer dig via Hjemmesiden.

Overenskomsten sluttes også ved, at du Brugeren bruger hjemmesiden.

Spilxl.dk forbeholder sig retten til at afvise en Bruger uden at anføre nogen grund eller årsag.

Artikel 3. Betingelserne for brugen af Hjemmesiden

Du skal være mindst 16 år, eller have dine forældres (herefter Forældre) eller din værges tilladelse til at bruge Hjemmesiden. Hjemmesiden gør dig opmærksom på dette. Spilxl.dk går ud fra, at alle Brugere er 16 år eller ældre, eller at deres forældre har givet dem tilladelse til at bruge Hjemmesiden.

For at kunne oprette og bruge en profil har du brug for et brugernavn og et kodeord. Du må selv vælge disse. Brugernavnet må ikke være det samme som andre Brugeres. Efter registrering og verificering af din e-mailadresse har du adgang til din profil med dit brugernavn og dit kodeord, så længe overenskomsten varer.

Du skal holde dit kodeord hemmeligt. Spilxl.dk skal kunne regne med at en Bruger, der melder sig på Hjemmesiden, er den ægte Bruger. Spilxl.dk er ikke ansvarlig for misbrug af kodeord. Du skal advare Spilxl.dk, hvis du har mistanke om, at dit kodeord bliver brugt af andre. I den slags tilfælde har Spilxl.dk ret til at træffe målrettede foranstaltninger.

Spilxl.dk kan fjerne en Bruger eller deaktivere ham/hende uden at anføre nogen grund hertil. Spilxl.dk har ret til at ændre softwaret henblik på at forbedre funktionaliteten og reparere fejl.

Du skal sørge for at oplysningerne i din profil er up to date. Hvis du får en ny e-mailadresse, skal du udskifte din gamle adresse med den nye.

Du skal holde dig fra ikke-tilladt brug af Hjemmesiden, og du skal opføre dig i overensstemmelse med hvad Spilxl.dk kan forvente af en omhyggelig Bruger af Hjemmesiden. Dette vil i hvert fald sige, at du ikke må skade Hjemmesiden eller anvende den til egen fordel.

Hvis du alligevel handler i strid med Brugsbetingelserne har Spilxl.dk ret til at nægte dig adgang til Hjemmesiden, fjerne dig fra Hjemmesiden og blokere din adgang til Hjemmesiden og dens muligheder, uden at anføre nogen grund.

Artikel 4. Profilregler

Disse regler gælder for alle profilens funktionaliteter.

Du skal holde dig fra ikke-tilladt brug af din profil på Hjemmesiden, og du skal opføre dig i overensstemmelse med hvad der forventes af en omhyggelig Bruger af Hjemmesiden.

Hermed henvises der mindst til, at du skal overholde alle de på Hjemmesiden anførte forskrifter, eller de forskrifter/påbud med hensyn til din profil som er rettet mod dig, herunder påbud fra Spilxl.dk’s personale /moderatorer. Derudover må du ikke forstyrre andre Brugere. Dette vil også sige, at du ikke må anbringe upassende oplysninger, ikke må ændre, slette eller ubrugeliggøre meddelelser fra Spilxl.dk eller fra andre Brugere.

Upassende oplysninger er oplysninger, som er i strid med den nederlandske lov, almindelig sædelighed, den offentlige orden og/eller tredjeparters rettigheder. Herunder falder især - men ikke kun - oplysninger som tilbydes uden tilladelse fra de retslige ophavsmænd, samt oplysninger som er krænkende, truende, fornærmende, racistiske, hadske eller diskriminerende, spam, information der omfatter børnepornografi, og information som krænker tredjeparters privatliv, eller som udgør en form for stalking, samt hyperlinks, trusler eller andre henvisninger til denne slags information på tredjeparters hjemmesider uanset hvor i verden (selv hvis de pågældende informationer er legale i den pågældende jurisdiktion).

Da der også er børn blandt Hjemmesidens Brugere, er det forbudt at anbringe pornografiske eller på anden vis seksuelt insinuerende afbildninger eller tekster på Hjemmesiden.

Du er selv ansvarlig for de meddelelser, som du anbringer via din profil. Hvis indholdet i din meddelelse er ulovligt kan du blive stillet til ansvar for dette.

Spilxl.dk kan ikke garantere at indholdet i Brugerens meddelelser er lovligt og/eller korrekt.

Du anerkender at Spilxl.dk ikke er forpligtet til selv på hvilken som helst måde at kontrollere eller bearbejde Brugernes meddelelser, hverken før anbringelsen af meddelelsen eller derefter.

Hvis Spilxl.dk opdager, at særlige meddelelser ikke overholder Brugsbetingelserne har Spilxl.dk ret til at fjerne eller tilpasse de pågældende meddelelser efter egen overbevisning.

Spilxl.dk er også beføjet til at ændre meddelelserne med henblik på at øge og forbedre Hjemmesidens og/eller profilsidernes generelle kvalitet og/eller læsbarhed. Spilxl.dk skal i den forbindelse bestræbe sig på at bevare meddelelsernes generelle indtryk og/eller betydning.

Du fritager Spilxl.dk fra ansvaret for alle tiltaler, der kan stamme fra krænkelse af tredjeparters rettigheder, som du har forårsaget gennem brugen af din profil på Hjemmesiden, eller der stammer fra krænkelse af nærværende Brugsbetingelser.

Du giver gratis Spilxl.dk alle rettigheder og/eller tilladelser som er nødvendige for at kunne anbringe dine meddelelser. I hvert fald gives der en uindsigelig, verdensomspændende, sublicentierbar ikke-eksklusiv tilladelse til at offentliggøre værket/arbejdet.

Alle Brugere kan gøre Spilxl.dk opmærksom på andre Brugeres adfærd eller meddelelser som forekommer ulovlige. Disse henvendelser skal helst foregå via e-mail,

Når du opretter en profil, står den automatisk i “privatfunktion”. Det er muligt at offentliggøre din profil. Det er op til dig. Hvis du vælger at offentliggøre din profil, er du selv ansvarlig for offentliggørelsen af dine oplysninger.

I tilfælde af gentagne klager og/eller gentagen overtrædelse af disse Brugsbetingelser har Spilxl.dk ret til at nægte dig adgang til Hjemmesiden.

Hvis du til trods for ovenstående alligevel skulle støde på ulovligt eller uønsket indhold på en profilside kan du gøre brug af Spilxl.dk’s såkaldte Notice & Takedown procedure (se også artikel 10).

Artikel 5. Intellektuel ejendomsret

Hjemmesiden omfatter mange spil. Der hviler ophavsret på spillene på Hjemmesiden Spilxl.dk. Ophavsretten tilhører generelt Spilxl.dk eller leverandørerne til Spilxl.dk. I sidstnævnte tilfælde har vi fået tilladelse af de pågældende leverandører til at anbringe spillene på Hjemmesiden. I enkelte tilfælde har det ikke været muligt at opspore de berettigede til ophavsretten. Hvis du er den berettigede ophavsmand til et af spillene, og hvis du ikke har givet os tilladelse til at bruge spillene, kan du altid gøre brug af vores Notice & Takedown procedure (se også artikel 10).

Spilxl.dk anbringer også direkte links (deeplinks) til spil på tredjeparters hjemmesider. Hvis du ikke ønsker en direkte link til dit spil, kan du altid anvende vores Notice & Takedown procedure.

Som Bruger har du kun ret til at spille spillene på Hjemmesiden.

Der findes en enkelt undtagelse på ovenstående regel. Spilxl.dk omfatter (blandt andet) spil som er lavet af Admeen B.V.. Spillene fra Admeen må kopieres og offentliggøres på ny på følgende betingelser: de kopierede spil skal publiceres på en spil-hjemmeside; spillene må ikke ændres; de anbragte logoer må ikke fjernes. Admeen B.V. kan tilbagetrække førnævnte tilladelse uden at anføre nogen grund.

Der hviler også intellektuelle ejendomsretter på Hjemmesidens udseende og sammensætning. Disse rettigheder tilhører Spilxl.dk. Du må ikke overtage nogen dele af Hjemmesiden uden forudgående tilladelse fra Spilxl.dk.

Artikel 6. Vedligeholdelse af og ændringer på Hjemmesiden

Spilxl.dk forbeholder sig retten til at sætte Hjemmesiden eller dele af denne ud af brug med henblik på vedligeholdelse, ændring eller forbedring af Hjemmesiden og Spilxl.dk’s servere. Spilxl.dk kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader, som du selv eller andre Brugere har lidt som følge af nedlæggelsen af tjenesterne.

Artikel 7. Ansvar

Spilxl.dk er ikke ansvarlig for nogen form for skade som Brugeren har lidt, af hvilken grund også, herunder også inklusiv følgeskade, tab af profil og/eller de dermed forbundne oplysninger, eller immateriel skade.

Spilxl.dk er ikke ansvarlig for nogen form for skade der lides som følge af et besøg på tredjeparters hjemmesider.

Spilxl.dk bestræber sig på at sørge for, at der ikke forekommer upassende spil, reklamer eller meddelelser på Hjemmesiden. Det er imidlertid ikke muligt at overvåge alt, og Spilxl.dk har ikke altid kontrol over reklamerne. Spilxl.dk påtager sig derfor intet ansvar for nogen form for skade, som du har lidt som følge af uventet tilstedeværelse af denne slags informationer. Du kan altid henvende dig til Spilxl.dk, hvis du skulle støde på denne slags informationer. Brug i den forbindelse venligst kontaktformularen.

Artikel 8. Overenskomstens varighed og afslutning

Overenskomsten indgås på ubestemt tid.

Overenskomsten kan opsiges af Spilxl.dk og af dig uden anførelse af grund eller motivering. Overenskomsten kan opsiges ved at fjerne din profil, eller ved at forlade Hjemmesiden hvis du (Brugeren) ikke har nogen profil. Ved overenskomstens afslutning forbliver de følgende (dele af) artikler gældende:
- Artikel 7: Ansvar

Artikel 9. Ændring af Brugsbetingelserne

Spilxl.dk forbeholder sig retten til at ændre eller udvide disse Brugsbetingelser.

Ændringerne gælder også for de allerede sluttede overenskomster, idet der skal tages højde for en periode på 30 dage efter offentliggørelsen af ændringen på Hjemmesiden. Ændringer af underordnet karakter kan altid gennemføres.

Hvis du ikke ønsker at acceptere en ændring i Brugsbetingelserne, har du mulighed for at afbryde overenskomsten i perioden indtil de nye betingelser træder i kraft.

Artikel 10. Notice & Takedown procedure

Spilxl.dk anvender en procedure, hvorigennem Brugerne af Hjemmesiden, herunder også Forældre til børn under 16 år, ophavsberettigede til spil, samt andre Brugere af Hjemmesiden kan foretage en anmeldelse af tilbudte eller offentliggjorte informationer, som efter deres mening er uønskede eller ulovlige.

Hvis Spilxl.dk eller sidstnævntes juridiske rådgivere mener, at klagen er begrundet, har Spilxl.dk ret til at fjerne det pågældende materiale eller gøre det utilgængeligt. Derudover har Spilxl.dk ret til at overdrage dine personlige oplysninger til anmelderen, eller til de beføjede instanser, hvis du selv har anbragt materialet på Hjemmesiden, eller hvis det ser ud til at du har anbragt det. Spilxl.dk oplyser dig om procedurens forløb.

Hvis der er tale om eventuelt strafbart materiale har Spilxl.dk ret til at anmelde dette til politiet. Spilxl.dk har i den forbindelse ret til at overdrage alle oplysninger om dig og andre eventuelt involverede Brugere til de beføjede instanser, samt til at udføre alle andre handlinger som sidstnævnte instanser beder Spilxl.dk om at udføre indenfor rammerne af undersøgelsen.

I tilfælde af gentagne klager over de informationer, som du tilbyder, har Spilxl.dk ret til at opsige og/eller afbryde overenskomsten og fjerne dig fra Hjemmesiden.

Du fritager Spilxl.dk fra ansvaret for al skade som følge af ovenstående. Spilxl.dk er ikke ansvarlig for nogen form for skade som du må lide på grund af Spilxl.dk indenfor rammerne af en klageprocedure, heller ikke hvis klagen viser sig at være ubegrundet og informationerne ikke er i strid med nederlandsk lov.

Artikel 11. Afsluttende bestemmelser

Nederlandsk lov gælder for overenskomsten.

For så vidt de tvingende retsforskrifter ikke foreskriver andet, skal alle uoverensstemmelser, som måtte opstå i anledning af overenskomsten, forelægges for den beføjede nederlandske dommer i Zwolle.

Delvis ugyldighed: hvis en bestemmelse i overenskomsten og/eller i Brugsbetingelserne viser sig at være ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af hele overenskomsten og/eller brugsbetingelserne. Overenskomstparterne skal fastsætte nye erstattende bestemmelser, i hvilken forbindelse den oprindelige overenskomst/bestemmelse så vidt muligt skal genoprettes.

Kontakt

Hvis du efter læsningen af vores Brugsbetingelser har spørgsmål, klager eller bemærkninger vedrørende disse Brugsbetingelser, er du velkommen til at henvende dig til os. I den forbindelse bedes du venligst anvende kontaktformularen.

Admeen B.V.
Attn SpilXL.dk
Duurzaamheidstraat 13
8094 SC Hattemerbroek
The Netherlands

E-mail: legal@admeen.com

Vi er registreret i Handelskammeret under nummer: 08154287